Turistična destinacija Koper je na podlagi prejete ocene v okviru Zelene sheme slovenskega turizma prejela znak Slovenia Green Destination GOLD.

Turistična destinacija Koper je že leta 2018 pristopila v projekt Zelena shema slovenskega turizma. Gre za nacionalni ocenjevalni program za presojanje trajnosti slovenskih destinacij in ponudnikov po mednarodnih merilih, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN združuje prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, destinacijam in ponudnikom nudi konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja ter skozi znamko SLOVENIA GREEN to zeleno delovanje tudi promovira. Tako je v letu 2018 turistična destinacija Koper dosegla srebrni znak SLOVENIA GREEN Destination, letos pa so znak recertificirali in po ponovni presoji ocene trajnosti so jim podelili okoljski znak Slovenia Green Destination Gold.

»To je nedvomno še en dokaz več, da se v destinaciji Koper zavedamo trajnostnega upravljanja turizma in pomena skrbi za prihodnje generacije, poleg tega je zlati znak tudi potrditev, da smo na pravi poti«, pravijo v destinaciji Koper in dodajajo, da jim zlati znak Slovenia Green obenem pomeni zeleno zavezo in odgovornost za v prihodnje.

Kot je znano, Slovenska turistična organizacija skupaj z lokalnimi turističnimi organizacijami in drugimi deležniki slovenskega turizma že nekaj let piše zeleno zgodbo Slovenije, ki odmeva tudi v strokovnem in turističnem mednarodnem prostoru. »Naše zelene destinacije ste vzor in gonilo razvoja turizma, ki je odgovoren do okolja in družbe, vaše partnerstvo v Zeleni shemi je dragoceno za nas in spodbudno za širšo okolico«, pravijo v Slovenski turistični organizaciji.

Sicer družina Slovenia Green trenutno združuje 59 turističnih destinacij, 88 ponudnikov nastanitev, 4 naravne parke, 8 turističnih agencij, 6 turističnih znamenitosti, 30 restavracij in eno plažo.