Povabilo, da prispevate svoj pogled.
Turizem se začne doma, v lokalni skupnosti, pri zadovoljnih prebivalcih in seveda angažiranih ponudnikih, ki gradijo ne samo svojo zgodbo, ampak so tudi del zaokrožene destinacije, z jasno razvojno vizijo in pripadnostjo.

Kje prebivalci Mestne občine Koper vidite največje izzive in kje priložnosti turizma? In kje turistični ponudniki in s turizmom povezani deležniki? Kakšna je vaša vizija Kopra kot prostora, kjer se srečujeta obiskovalec in prebivalec? Kako naj turizem prispeva k višji kakovosti bivanja in novim priložnostim za delo doma?

 

Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper in Mestna občina Koper smo spomladi letos partnersko pristopili k novelaciji strategije turizma za območje MO Koper za obdobje do 2030 – z vizijo 2030+. Strateški dokument bo opredelil razvojni koncept turizma in akcijski načrt projektov za njegovo implementacijo, njegov cilj pa je, da nas poenoti glede ključnega vprašanja, kakšen turizem želimo. Proces vodimo participativno, s podporo Strateške skupine in Fokusne skupine za turizem, terenskimi delavnicami po območjih (krajevnih skupnostih) in številnimi usklajevanji. Pomemben del procesa je pričujoča anketa.

Sodelujte in prispevajte svoj pogled:

A. V primeru, da (že) delate v turizmu, vas prijazno prosimo, da izpolnite »ANKETO ZA PONUDNIKE«: https://www.1ka.si/MOKturizemponudniki

B. V primeru, da živite v MO Koper in vam je pomembno, da se turizem razvija na uravnotežen način, v sozvočju s prebivalci, pa izpolnite »ANKETO ZA PREBIVALCE«: https://www.1ka.si/MOKturizemprebivalci

Anketa bo operativna do 30. septembra 2023.

Vprašanja, vse dodatne komentarje in predloge lahko kadarkoli posredujete na e-mail: turizem@visitkoper.si
Ker si res želimo najboljši odziv, bomo vaš trud nagradili skozi nagradno igro (zato na koncu ankete oddajte svoj naslov).
Veselimo se vašega odziva!