Na največjem poslovnem dogodku slovenskega turizma – 25. SIW-u, ki je v minulih dneh potekal na Bledu, se je med več kot 150 predstavniki slovenskega turizma predstavil tudi Koper. Letos se je borze udeležilo več kot 150 tujih agencij in več kot pol agentov je na borzi prvič, kar prinaša številne priložnosti za nove posle. Dogodek omogoča slovenskim turističnim ponudnikom, da na vnaprej dogovorjenih sestankih krepijo obstoječa partnerstva in vzpostavljajo nove povezave s tujimi organizatorji potovanj. SIW predstavlja neprecenljivo priložnost za promocijo slovenske turistične ponudbe med tujimi organizatorji potovanj, turističnimi in specializiranimi agencijami ter različnimi interesnimi združenji.