V prvi polovici septembra bo znova potekalo strokovno usposabljanje za lokalne turistične vodnike. Vsi zainteresirani se lahko prijavijo do 6. septembra.

Uspešno opravljen tečaj je osnova za pridobitev izkaznice za lokalnega turističnega vodnika na območju štirih istrskih občin Ankaran, Koper, Izola in Piran in za vpis v register turističnih vodnikov slovenske Istre. Tečaj je razdeljen na teoretični in praktični del. Prvi, teoretični del zajema predavanja, drugi del pa terenske vaje in študijski izlet. Pri izvedbi tečaja sodelujejo pomembne institucije in predstavniki tako zasebnega kot javnega turističnega sektorja.

Teoretični del tečaja bo 9. in 10. septembra v stavbi Krajevne skupnosti Portorož, terenske vaje pa se bodo odvijale 11. in 18. septembra, medtem ko bo študijski izlet po obalnih mestih in podeželju slovenske Istre na programu 12. septembra.

Izpit bo 10. oktobra in 14. novembra, po uspešno opravljenem izpitu udeleženci tečaja prejmejo izkaznico lokalnega turističnega vodnika.

Kotizacija, ki vključuje gradivo o obalnih mestih in podeželju slovenske Istre, avtobusni prevoz za študijski izlet in avtobusni prevoz za izpit ter izdelavo izkaznice, znaša 250 evrov.

Prijave na natečaj so možne do ponedeljka, 6. septembra. Več informacij na www.portoroz.si oziroma na 05/674 82 64 ali na elektronskem naslovu patricija.grzinic@portoroz.si.