Mestna občina Koper je pripravila predlog krovnega strateškega razvojnega dokumenta za področje turizma do leta 2030 vključno z akcijskim načrtom za obdobje 2025–2030. Rok za oddajo predlogov in pripomb je podaljšan do vključno srede, 12. 6. 2024.

Mestna občina Koper vabi ponudnike ter s turizmom neposredno in posredno povezane deležnike tako v javnem, zasebnem kot nevladnem sektorju, da si predlog krovnega strateškega razvojnega dokumenta za področje turizma v Mestni občini Koper do leta 2030, z akcijskim načrtom 2025– 2030, preberejo. Dokument je za branje na voljo tukaj. Z željo učinkovite uskladitve predlogov oziroma pripomb, so vsi omenjeni deležniki v turizmu vabljeni, da svoj predlog/pripombo najkasneje do vključno srede, 12. 6., zapišejo v pripravljen spletni vprašalnik, ki je dostopen tukaj.

Predlog strategije je rezultat participativnega procesa, njegov namen pa je opredeliti in z vsemi ključnimi skupinami deležnikov uskladiti razvojno smer ter prioritete Mestne občine Koper na področju turizma do leta 2030.

Strategija ponudnikom, podjetjem in investitorjem sporoča jasne razvojne ambicije Mestne občine Koper (MOK) in destinacijske management organizacije (Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper) na področju turizma ter destinacije kot celote, zavodom in izvajalcem ter javnim službam pa služi kot vodilo pri delovanju.

MOK usmeritve strategije smiselno upošteva tudi pri spreminjanju obstoječih oziroma pripravi novih prostorskih aktov, odlokov ter razvojnih in operativnih programov za posamezna področja svojega delovanja. Cilj je, da se v strategiji prepoznajo vsi ponudniki ter s turizmom neposredno in posredno povezani deležniki tako v javnem, zasebnem kot nevladnem sektorju. Namen strategije je, da omenjenim deležnikom pomaga pri uresničevanju njihovih poslovnih ciljev.