V sredo, 9. februarja, ob 10. uri prek spletne platforme Zoom Slovenska turistična organizacija (STO) pripravlja predstavitev za vstop v Zeleno shemo slovenskega turizma (Slovenia Green), predstavitev trajnostnih in okoljskih znakov za ponudnike ter predstavitev poziva za edinstvena doživetja Slovenije (Slovenia Unique Experiences).

Za sodelovanje na dogodku je potrebna predhodna registracija na: Webinar Registration – Zoom