Na pobudo ponudnikov destinacije Koper je nastala Skupina za turizem, ki si bo v sodelovanju z Zavodom za mladino, kulturo in turizem Koper ter drugimi deležniki prizadevala za še boljši razvoj turistične destinacije Koper.

Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper je na pobudo različnih ponudnikov, ki delujejo na območju Mestne občine Koper, ustanovil Skupino za turizem. K prostovoljnemu sodelovanju v skupini smo povabili ponudnike, ki imajo svoje dejavnosti registrirane na območju Mestne občine Koper v različnih kategorijah (nastanitveni ponudniki, ponudniki doživetij, gostinski ponudniki, vinarji in oljkarji ter trgovci). Na podlagi prijav smo pred nedavnim izbrali predstavnike v vsaki kategoriji in tako je nastala t.i. Skupina za turizem, katere člani so: Doris Božič in Aleš Piščanc kot predstavnika manjših in večjih namestitev, Katarina Valentinčič – predstavnica ponudnikov doživetij, Nace Šumrada Smole kot predstavnik gostinskih ponudnikov, David Tomovski kot predstavnik mestnih trgovcev, Mojca Bordon kot predstavnica vinarjev in Jenny Morgan kot predstavnica oljkarjev.

Poglavitni cilj skupine je boljša komunikacija s ponudniki, dvosmerno izmenjevanje informacij, aktivno vključevanje ponudnikov v oblikovanje turističnih vsebin ter usklajevanje potreb, želj in prioritet na področju razvoja turizma v destinaciji. »Naš Zavod se sicer vsaj enkrat letno sestane s ponudniki na destinaciji in z njimi redno komunicira ter jih obvešča, vseeno pa je težko ohranjati komunikacijo z več kot 500 ponudniki z različnih področij, ki so tako ali drugače vpeti v turizem destinacije Koper«, razlog za ustavitev Skupine za turizem pojasnjuje direktorica Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper Mojca Vojska, ki se nadeja, da bo sodelovanje prek predstavnikov vsake kategorije učinkovitejše. Od članov skupine pričakujemo aktivno vključevanje, zastopanje ponudnikov iz svoje kategorije, srečanja v okviru svoje kategorije ponudnikov in podajanje konstruktivnih predlogov, izboljšav ter pobud za razvoj turizma na destinaciji.