V sprejetem Odloku o lokalnem turističnem vodenju na območju občin Piran, Izola, Koper in Ankaran so opredeljene pomembne informacije za vse lokalne turistične vodnike in tiste, ki želijo to postati in delovati na omenjenih turističnih območjih.

7 vsebinskih področij delovanja

Odlok na turističnih območjih vseh štirih občin določa 7 vsebinskih področij delovanja. Med njimi so: program strokovnega usposabljanja turističnega vodenja, pogoji za opravljanje dejavnosti lokalnega turističnega vodenja na turističnem  območju, opredelitev pojma lokalni turistični vodnik turističnega območja, usposabljanje za lokalnega turističnega vodnika turističnega območja, vodenje registra turističnih vodnikov turističnega območja (v nadaljevanju register), izvajanje turističnih vodenj in nadzor nad izvajanjem lokalnega turističnega vodenja na turističnem območju.

Izobraževanja, usposabljanja in druge aktivnosti

Turistično združenje Portorož so omenjene občine pooblastile za pripravo programa strokovnega usposabljanja turističnega vodenja, izvajanje usposabljanja za lokalno turistično vodenje, opravljanje strokovnega preizkusa znanja, za vodenje in upravljanje registra lokalnih turističnih vodnikov turističnega območja, vpis in izbris lokalnih turističnih vodnikov iz registra lokalnih turističnih vodnikov turističnega območja.

Vse podrobnosti si preberite v Odlok o lokalnem turističnem vodenju na območju občin Piran, Izola, Koper in Ankaran.