Do sredine junija se fizične osebe iz Mestne občine Koper, ki delujejo na področju umetnosti v letu 2021, lahko prijavijo na Javni razpis za sofinanciranje umetniških programov in /ali projektov.

Kot je znano, je Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper objavil Javni razpis za sofinanciranje umetniških programov in /ali projektov fizičnih oseb v Mestni občini Koper, ki delujejo na področju umetnosti v letu 2021.

Namen javnega razpisa je spodbuditi fizične osebe, tako posameznike kot skupine, ki delujejo na različnih področjih umetnosti, k aktivnejšemu umetniškemu izražanju ter jih podpreti pri njihovih umetniških projektih. Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe ali skupina fizičnih oseb, ki imajo stalno ali začasno bivališče v Mestni občini Koper in delujejo na različnih umetniških področjih, kot so glasbena, plesna in likovna umetnost, gledališče, film, literatura, intermedijska in uporabna umetnost. Prek razpisa pa lahko uveljavljajo upravičene stroške, kot so stroški materiala in storitev, ki jih umetniki potrebujejo za izvedbo svojega programa in/ali izdelavo umetniškega dela, kot tudi stroški, ki so potrebni za izvedbo zaključne predstavitve izdelanega umetniškega dela, na primer stroški avtorskih pravic, stroški za najem opreme ter drugi stroški, ki so povezani z izvedbo programa in/ali projekta.

Rok za prijavo na razpis je 15. junij 2021, višina sredstev, ki jih bo zavod razdelil prek razpisa pa bo največ 10 tisoč evrov.

Vsi zainteresirani se za dodatne informacije lahko obrnejo na: kultura@visitkoper.si

Besedilo javnega razpisa in razpisna dokumentacija pa sta dostopna tukaj.