V Pretorski palači je v ponedeljek, 4. marca, potekal posvet za ponudnike v destinaciji Koper na temo trajnostnega razvoja turizma.

V letu 2017 je Koper vstopil v Zeleno shemo slovenskega turizma za znak Slovenia Green Destination. Letos je mesto v postopku obnove trajnostnega znaka. Pomemben element promocije lokalnega značaja in zelenih zgodb je tudi spodbujanje ponudnikov in turističnega gospodarstva za pridobitev znaka Slovenija Green Accommodation, Cuisine, Attraction, Park, Travel Agency, Beach, ki jih pridobijo ponudniki, po predhodni pridobitvi enega od okoljskih znakov, ki jih priznava Zelena shema Slovenskega turizma / Slovenia Green (EU marjetica, EMAS, Green Key, Green Globe, Bio Hotels, Travelife idr.).

Na posvetu so strokovnjaki s področja turizma turističnim ponudnikom predstavili, kako pridobiti zgoraj omenjene okoljske znake. Med drugim sta Marcela Klofutar in chef Uroš Štefelin iz Hiše Linhart predstavila zgodbo in izkušnjo ob pridobivanju znaka ter predstavila dobro prakso povezovanja deležnikov v destinaciji v okviru skupne blagovne znamke Radolca. Program dela na področju turizma v Kopru je predstavil Marko Ferluga, v.d. direktorja Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper. Prisotne je nagovorila tudi koprska podžupanja Mateja Hrvatin Kozlovič, ki je izpostavila pozitivne trende v destinaciji Koper, hkrati pa zavedanje, da izzivov ne manjka.

Veseli smo pozitivnega odziva ponudnikov destinacije Koper, ki aktivno prispevajo k skupnemu delovanju in razvoju turizma v občini.