30. december, 2022

Vodilni partner operacije Retech, družba Argemonia Adria d.o.o. je dne 29.12.2022 organiziral zaključni dogodek operacije, h kateremu je bil povabljen širok krog deležnikov ribiškega sektorja in ostalih potencialnih uporabnikov in partnerjev ustanovljenega Inštituta za morsko ribištvo. Direktor družbe g. Andrej Andrijanič je udeležencem predstavil dosežene cilje, rezultate in aktivnosti operacije na območju LAS Istra.

Dogodek je bil namenjen tudi krepitvi ribiške identitete lokalnega okolja. Kor osnovni cilj operacije je bilo predstavljeno tudi delovanje Zavoda za profesionalno ribištvo »RETECH«, ki bo v prihodnje skrbel za izobraževanje, raziskave in razvoj sektorja malega priobalnega ribištva v slovenski Istri. Na zaključnem dogodku je bil predstavljen tudi osnutek Strategije oz. razvojnega dokumenta, ki ga je Zavod pripravil v sklopu operacije ob sodelovanju z Zadrugo profesionalnih ribičev Koper.

Operacija sama po sebi predstavlja modernizacijo gospodarskega ribolova, saj se bo tako Zadruga, kot tudi njeni člani intenzivneje podala na področje raziskav in razvoja, kar pomeni da bo, kadarkoli bo to možno ponudila vsem zainteresiranim lokalno podporo na področju izvajanja izobraževanj, prenosa dobrih praks ali sodelovanja v različnih razvojnih projektih. Dvig dodane vrednost v sektorju malega priobalnega ribolova je namreč ključnega pomena za obstoj slovenskega ribištva, katero je v nezavidljivem položaju in na pragu pridobitve statusa kulturne dediščine.

Osnovni cilj operacije je bil v prvem obdobju dosežen. V Kopru smo ustanovili Zavod za profesionalno ribištvo Retech. Inštitut bo deloval v okviru Zadruge, ki mu nudi tako strokovno kot tudi organizacijsko in podporo, saj bodo vsebine Zavoda v okviru izobraževalnih delavnic in razvojnih projektov na voljo vsem deležnikom tako ribolovnega, kot tudi drugih sektorjev v okviru območja LAS Istre, zato člani ribiške skupnosti upravičeno upamo da bo Zavod deležen finančne podpore lokalnega okolja tudi v prihodnjem programskem obdobju.

Spletna stran Evropske komisije namenjene ESPR:
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_sl.htm
www.ribiski-sklad.si
Vodilni partner operacije
Argemonia Adria d.o.o.