Operacija Retech – Zavod za profesionalno ribištvo, ki se izvaja v okviru projektov LAS Istra,  deluje na pobudo Zadruge profesionalnih ribičev Koper. Slednja v okviru svojih aktivnosti zagotavlja strokovno podporo na področju razvojnih projektov, vsebine katerih bodo na voljo vsem deležnikom tako ribolovnega, kot tudi drugih sektorjev na območju LAS Istre.

S tem namenom vabijo vso zainteresirano javnost, da posreduje pobude in predloge za pripravo strateškega dokumenta, ki bo analiziral trenutno stanje, predvsem pa podal konkretne smernice razvoja dejavnosti v prihodnje glede na trende v industriji. Ne glede na relativno majhnost ima sektor morskega ribištva velik učinek na druge gospodarske dejavnosti v regiji, kot so turizem, gostinstvo in promet, in vključevanje ranljivih skupin na lokalnem nivoju, zato je želja, da v okviru operacije izdelajo dokument, ki bo rezultat konsenza nosilcev sektorja, o njegovi dolgoročni vlogi tako v lokalnem okolju, kot tudi v odnosu do drugih sektorjev regionalnega gospodarstva.

Zavod bo na podlagi prejetih predlogov pripravil dokument, ki ga bo Zadruga posredovala odgovornim inštitucijam. Več informacij lahko najdete na internetni strani Zavoda Retech, https://retech.si.