Namen operacije je razvoj istrskega podeželja z razvojem novih tematskih turističnih produktov, pri čemer želimo izhajati iz konceptov edinstvenosti, avtentičnosti, sonaravnega razvoja in bogate naravne in kulturne dediščine istrskega podeželja.

Dejavnosti za doseganje ciljev:

 • izobraževalne delavnice za obstoječe in potencialne turistične ponudnike (podjetnike v turizmu) na ruralnem območju Istre; izvedba tematskih tečajev in delavnic (jezikovni tečaji in drugi tečaji s podjetniškimi vsebinami – tudi start-up delavnice);
 • načrtno povezovanje ponudnikov s ciljem doseganja sinergijskih učinkov s poudarkom na povezovanju obalnega območja in podeželja;
 • spodbujanje mladih za samozaposlitev v (ruralnem) turizmu;
 • identifikacija priložnosti in neodkritih potencialov za razvoj novih tematskih produktov (npr. bogata zgodovina podeželja Istre, šege, navade in šagre itd.);
 • intenzivne promocijske aktivnosti inovativnih turističnih produktov, ki pripomorejo k uveljavitvi destinacije.

Rezultati operacije:

 • 8 delavnic za izvajalce storitev,
 • 15 testiranih tematskih turističnih produktov,
 • 1 tržna raziskava,
 • 1 register nesnovne dediščine (knjižna oblika),
 • 1 start up vikend ter 150 kosov publikacije,
 • 15 samostojno izvedenih tematski produktov,
 • 15 avdiovizualnih predstavitev.

Vodilni partner: UP FTŠ Turistica

Partner operacije: Mestna občina Koper

Vir financiranja: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Program razvoj podeželja