Namen operacije je ureditev označevanja poti v vseh obalnih občinah in postavitev temeljev za njihovo povezovanje tudi na drugih področjih, kakor tudi razbremenitev obalnega pasu s preusmeritvijo obiska v zaledje. Operacija bo omogočila skupno promocijo vseh obalnih občin.

Z vzpostavitvijo pravilnika, registra poti, nadgradnjo obstoječih ter dodajanjem novih poti se bo izboljšalo obstoječo infrastrukturo (tudi informacijsko). Poleg tega se bo z vzpostavitvijo pravil izboljšalo prostorsko načrtovanje in upravljanje z okoljem. Preusmerjanje obiska v preživljanje časa na okolju bolj prijazen način bo omogočilo zmanjšanje ogljičnega odtisa obiskovalcev in izboljšalo življenjsko okolje lokalnega prebivalstva. Z vzpostavitvijo skupnega interaktivnega zemljevida se bo povečala prepoznavnost območja oziroma enotne destinacije nasploh.

Z aktivnostmi bo omogočena ureditev in nadgradnja obstoječe infrastrukture za aktivno doživljanje Istre, preusmeritev obiska na podeželje in posledično krepitev gospodarstva na podeželju.

Rezultati operacije:

  • pravilnik o tematskih poteh,
  • register tematskih poti,
  • foto in video material za promocijo tematskih poti,
  • tiskovine (zemljevidi in knjižice) s predstavitvijo tematskih poti,
  • očiščene in vzdrževane tematske poti,
  • vzpostavljene nove tematske poti,
  • interaktivni zemljevid tematskih poti,
  • obnovljene grafike tabel tematskih poti.

Vodilni partner: Občina Piran

Partner operacije: Občina Izola, Mestna občina Koper, Občina Ankaran, Turistično združenje Portorož g.i.z.

Vir financiranja: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Program razvoj podeželja