Razpis za VODJO PILOTNEGA PROJEKTA: “Z MLADINSKIM DELOM PROTI PREKARNOSTI MLADIH”

Zaposlitev mladinskega delavca – vodje pilotnega projekta

na operaciji sklopa B

javnega razpisa »Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih«

Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper VODJO PILOTNEGA PROJEKTA.

Si želiš postati vodja pilotnega projekta in bi si želel nabrati prve izkušnje?

V oddelku za mladino Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper vabimo novega člana, na področju »Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih«, hkrati pa tudi osebo, ki prepozna rešitve na področju organizacije in optimizacije delovnih procesov ter izzive “hendla” z optimizmom.

Delo zajema:

  • Strokovna in samostojna priprava in izvedba programa usposabljanja za mlade s področja prekarnosti
  • Svetovalna pomoč in podpora pri soočanju s prekarnostjo
  • Strokovno in samostojno vodenje , usmerjanje ter koordinacija celotne operacije
  • Finančno in vsebinsko spremljanje in poročanje o izvajanju operacije
  • Optimizacija, avtomatizacija in priprava delovnih procesov ekipe
  • Spremljanje aktivnih ciljev in priprava analize
  • Pomoč pri administraciji

Izkušnje na področju vodenja projektov so zaželene.

Kandidat mora ob prijavi predložiti:

  • kratko osebno predstavitev (v nekaj stavkih)
  • kreativen življenjepis z opisom preteklih del in dosežkov

Zaposlitev bo od 1.6.2024-31.12.2026, za čas trajanja projekta za polni delovni čas.

Pogoji, ki ga mora izpolnjevati mladinski delavec – vodja pilotnega projekta, je uspešno zaključen program usposabljanja za mladinske delavce s področja prekarnosti v okviru nacionalnega projekta DD – dostojno delo (vodilni partner Zavod Nefiks). Mladinski delavec mora
usposabljanje uspešno opraviti najpozneje v treh mesecih od dneva zaposlitve na operaciji.

Pričakujemo:

Izobrazba: Najmanj srednja poklicna (V. stopnja)

Delovne izkušnje: Ni zahtevano

Vozniško dovoljenje: Ni obvezno, je zaželeno

Znanje jezikov:

slovenski jezik: razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

italijanski jezik: osnovno

Računalniško znanje:

urejevalniki besedil – osnovno

delo s preglednicami – osnovno

Kandidati naj pošljejo prijavo s prilogami po e-pošti na info@mladi-koper.si s pripisom »Prijava na mesto »Mladinski delavec – vodja pilotnega projekta«.

Rok za prijavo je 11. 5. 2024. Upoštevane bodo vse popolne prijave, ki bodo pravočasno prispele na zgoraj navedeni e-naslov. V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Razpis za delovno mesto: Zaposlitev mladinskega delavca – vodje pilotnega projekta na operaciji sklopa B javnega razpisa »Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih«

Naložbo sofinancira Evropska unija.